Monday - Friday 8:00 - 16:30 Office Ferhadija 27, 71000 Sarajevo

21.05.2024.

Call for admission of students to practice at Verlab Institute

Scientific research institute Verlab for biomedical engineering, medical devices and artificial intelligence wants to empower young people in Bosnia and Herzegovina in terms of scientific research work and practical experience. Therefore, we are opening a call for summer internships in 2024!

What do we offer?

 • 1, 2 or 3 months of active work under mentorship at Verlab Scientific Research Institute for Biomedical Engineering, Medical Devices and Artificial Intelligence
 • Challenges and tasks that will contribute to professional development
 • Opportunities to apply skills, acquire new knowledge and participate in work on various projects
 • A unique experience that will enable learning, development, new friendships and invaluable professional experiences

Who are we looking for??

 • Students in their final year of undergraduate or graduate studies
 • Faculties of natural, technical and economic orientation
 • Students who have the ability to solve problems
 • Students who are motivated to create a career in scientific research
 • Students who know and actively use the English language

What tasks does a Verlab Institute intern perform?

 • The preparation and implementation of the Institute's projects is included
 • Participates in internal learning and development programs

The call for applications is open until 15th June, 2024.

Applications are received via e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., and should contain a CV, motivational letter and information on the candidate's LinkedIn profile.


Konkurs za prijem studenata na  praksu u  Verlab Institut

Naučnoistraživački institut Verlab za biomedicinski inžinjering, medicinske uređaje i vještačku inteligenciju želi osnažiti mlade u Bosni i Herecegovini u pogledu naučno-istraživačkog rada i praktičnog iskustva. Stoga otvaramo poziv za ljetnu praksu 2024. godine!

Šta nudimo?

 • 1, 2 ili 3 mjeseca aktivnog rada pod mentorstvom u Naučnoistraživačkom institutu Verlab za biomedicinski inžinjering, medicinske uređaje i vještačku inteligenciju
 • Izazove i zadatke koji će doprinijeti  profesionalnom razvoju
 • Prilike za primjenu vještina, sticanje novih znanja i učestvovanje u radu na različitim projektima 
 • Jedinstveno iskustvo koje će omogućiti učenje, razvoj, nova prijateljstva i neprocjenjiva profesionalna iskustva

 

Koga tražimo??

 • Studente završnih godina dodiplomskog ili diplomskog studija 
 • Fakulteti prirodnog, tehničkog i ekonomskog usmjerenja
 • Studente koji imaju sposobnost rješavanja problema
 • Studente koji su motivirani ka kreiranju karijere na naučnoistraživačkom putu
 • Studente koji poznaju i aktivno koriste engleski jezik

Koje zadatke izvršava Verlab Institute praktikant?

 • Uključen je pripremu i implementaciju projekata Instituta
 • Sudjeluje u internim programima učenja i razvoja

 

Poziv za prijave je otvoren do 15.06.2024

Prijave se primaju putem e-maila This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., a treba da sadrže CV, motivaciono pismo i informaciju o LinkedIn profilu kandidata.

ABOUT US RESEARCH PUBLICATION NEWS CONTACT

Verlab Research Institute for biomedical engineering, medical devices and artificial intelligence

Ferhadija 27, 71000 Sarajevo, Bosnia and Herzegovina +387 (33) 56 95 40 info@verlabinstitute.com

Verlab Institute is certified by ISO 21001

Quality Policy

Cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue to use this site we will assume that you are happy with it