Monday - Friday 8:00 - 16:30 Office Ferhadija 27, 71000 Sarajevo

14.11.2023.

Verlab Institute recently hosted a workshop that brought together 18 experts from different parts of Europe as part of the EIT HEI project Deep Green Inno. Through this workshop, we achieved cooperation with the International University of Sarajevo (IUS) and participated in the exchange of ideas with colleagues from Bulgaria, Italy and Greece.

This initiative is aligned with the core purpose of the Deep Green Inno project, which focuses on the application of sensors, artificial intelligence and rapid data analysis in synergy with the aim of improving the production and processing of materials.

During the workshop, Verlab Institute created a bridge between academic excellence and technological innovation, connecting with partners such as "Angel Kanchev" University in Ruse, Bulgaria, University of Banja Luka, "Giulio Natta" Institute of Science and Technology (SCITEC CNR) in Italy, and the Innovation Greece Association from Greece.

This type of international cooperation not only encourages the exchange of knowledge and experience, but also creates new opportunities for young people. Participation in projects like Deep Green Inno enables young people to acquire new knowledge and skills and to contribute to additional value in Bosnia and Herzegovina. This step towards strengthening international cooperation in the technology sector promises a dynamic future for innovation and development in the country.


Verlab Institut nedavno je bio domaćin radionice koja je okupila 18 stručnjaka iz različitih dijelova Europe u sklopu EIT HEI projekta Deep Green Inno. Kroz ovu radionicu ostvarili smo saradnju s Internacionalnim Univerzitetom u Sarajevu (IUS) i učestvovali u razmijeni ideja s kolegama iz Bugarske, Italije i Grčke.

Ova inicijativa usklađena je s temeljnom svrhom Deep Green Inno projekta, koji se fokusira na primjenu senzora, vještačke inteligencije i brze analize podataka u sinergiji s ciljem poboljšanja proizvodnje i obrade materijala.

Verlab Institut je tokom radionice stvorio most između akademske izvrsnosti i tehnoloških inovacija, povezujući se s partnerima poput Univerziteta "Angel Kanchev" u Ruseu, Bugarska, Univerziteta u Banja Luci, Instituta za nauke i tehnologije "Giulio Natta" (SCITEC CNR) u Italiji, te Udruženjem Innovation Greece iz Grčke.

Ova vrsta međunarodne saradnje ne samo da potiče razmjenu znanja i iskustava već i stvara nove prilike za mlade ljude. Sudjelovanje u projektima poput Deep Green Inno omogućuje mladima da steknu nova znanja i vještine te da doprinesu dodatnoj vrijednosti u Bosni i Hercegovini. Ovaj korak prema jačanju međunarodne saradnje u tehnološkom sektoru obećava dinamičnu budućnost za inovacije i razvoj u zemlji.

ABOUT US RESEARCH PUBLICATION NEWS CONTACT

Verlab Research Institute for biomedical engineering, medical devices and artificial intelligence

Ferhadija 27, 71000 Sarajevo, Bosnia and Herzegovina +387 (33) 56 95 40 info@verlabinstitute.com

Verlab Institute is certified by ISO 21001

Quality Policy

Cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue to use this site we will assume that you are happy with it