Monday - Friday 8:00 - 16:30 Office Ferhadija 27, 71000 Sarajevo

18.05.2023.

The Verlab Institute, representing the DIH "its4Health," participated in a study visit from May 15th to 17th, 2023, as part of the EU project "EU4DIGITALSME" implemented by GIZ and the EU in Bosnia and Herzegovina. This study visit provided us with a valuable opportunity to collaborate with key stakeholders in the entrepreneurial and innovative ecosystems in Zagreb and Čakovec.

In Zagreb, we had the opportunity to visit prominent organizations such as BIOCentar - Biotechnology, ZICER - Zagreb Innovation Center, and Plavi Ured, which focuses on education. These visits allowed us to gain insights into Zagreb's successful entrepreneurial and innovative potential. In Čakovec, we had the honor of visiting TICM - Technological-Innovation Center Međimurje, Metal Core, and the esteemed company Sobočan. These visits provided us with a deeper understanding of technological advancements and innovation-driven initiatives in Čakovec.

As the Verlab Institute and DIH "its4Health," we are committed to actively promoting and nurturing international partnerships to strengthen the innovation ecosystem in Bosnia and Herzegovina. Our participation in the study visit further reinforces our dedication to contribute to the improvement of innovation, entrepreneurship, and technology transfer in the region. We are grateful for the opportunity to collaborate with key representatives and organizations during this study visit, and we look forward to utilizing the knowledge and experiences gained in Bosnia and Herzegovina.


Institut Verlab, koji predstavlja DIH "its4Health" učestvovao je u studijskoj posjeti od 15. do 17.05.2023. u sklopu EU projekta "EU4DIGITALSME" koji u Bosni i Hercegovini provode GIZ i EU. Ova studijska posjeta pružila nam je vrijednu priliku za saradnju s ključnim dionicima u poduzetničkim i inovativnim ekosistemima u Zagrebu i Čakovcu.

U Zagrebu smo imali priliku posjetiti istaknute organizacije kao što su BIOCentar - Biotehnologija, ZICER - Zagrebački inovacijski centar i Plavi Ured koji se bavi edukacijom. Ove posjete omogućile su nam da steknemo uvid u uspješan poduzetnički i inovativni potencijal Zagreba. U Čakovcu smo imali čast posjetiti TICM – Tehnološko-inovacijski centar Međimurje, Metal Core, te cijenjenu kompaniju Sobočan. Ove posjete omogućile su nam dublje razumijevanje tehnološkog napretka i inicijativa vođenih inovacijama u Čakovcu.

Kao Verlab institut i DIH "its4Health", opredijeljeni smo da se aktivno promovišemo i njegujemo međunarodna partnerstva za jačanje inovativnog ekosistema u Bosni i Hercegovini. Naše učešće u studijskoj poseti dodatno jača naše opredjeljnje da doprinesemo unaprjeđenju inovacija, preduzetništva i transfera tehnologije u regionu. Zahvalni smo na prilici da sarađujemo sa ključnim predstavnicima i organizacijama tokom ove studijske posjete, te se radujemo što ćemo stečeno znanje i iskustva iskoristiti u Bosni i Hercegovini.

ABOUT US RESEARCH PUBLICATION NEWS CONTACT

Verlab Research Institute for biomedical engineering, medical devices and artificial intelligence

Ferhadija 27, 71000 Sarajevo, Bosnia and Herzegovina +387 (33) 56 95 40 info@verlabinstitute.com

Verlab Institute is certified by ISO 21001

Quality Policy

Cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue to use this site we will assume that you are happy with it