Monday - Friday 8:00 - 16:30 Office Ferhadija 27, 71000 Sarajevo

12.05.2023.

The Prime Minister of Sarajevo Canton, Nihad Uk, and the Minister of Health of Sarajevo Canton, Prof. Dr. Haris Vranić, met with representatives of the Verification Laboratory and Verlab Institute, Almir Badnjević and Lejla Gurbeta Pokvić.

The meeting discussed cooperation with various departments in the government to implement scientific and research activities of this institute.

The goal is to retain and educate the necessary healthcare staff in the canton, and the support of the Government and the Ministry of Health of Sarajevo Canton is needed within the digital innovation HUB and the studies that will be conducted within it.

Minister Vranić emphasized that he will support the promotion of such activities that will certainly help improve healthcare services.


Premijer Kantona Sarajevo Nihad Uk i ministar zdravstva Kantona Sarajevo, prof.dr. Haris Vranić, sastali su se s predstavnicima Verifikacionog laboratorija i Verlab Instituta Almirom Badnjevićem i Lejlom Gurbetom Pokvić.

Na sastanku se raspravljalo o saradnji s različitim resorima u Vladi u realizaciji naučno-istraživačkih aktivnosti ovog instituta.

Cilj je zadržavanje i edukacija neophodnog zdravstvenog kadra u kantonu, a podrška Vlade i Ministarstva zdravstva KS potrebna je u okviru digitalnog inovacijskog HUB-a i studija koje će se provoditi unutar njega.

Ministar Vranić istakao je kako će podržati promociju takvih aktivnosti koje će zasigurno pomoći unaprijediti usluge u zdravstvu.

ABOUT US RESEARCH PUBLICATION NEWS CONTACT

Verlab Research Institute for biomedical engineering, medical devices and artificial intelligence

Ferhadija 27, 71000 Sarajevo, Bosnia and Herzegovina +387 (33) 56 95 40 info@verlabinstitute.com

Verlab Institute is certified by ISO 21001

Quality Policy

Cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue to use this site we will assume that you are happy with it