Monday - Friday 8:00 - 16:30 Office Ferhadija 27, 71000 Sarajevo

09.05.2023. 

What do we offer?

 • 1, 2 or 3 months of active work at the Scientific Research Institute Verlab for Biomedical Engineering, Medical Devices and Artificial Intelligence
 • A superb environment for advancement and professional development
 • Numerous opportunities to apply skills, acquire new knowledge and participate in work on projects that are important to society
 • A unique internship experience that will allow you to learn, develop, make new friends and have invaluable professional experience

What does a Verlab Institute intern look like?

 • He is a student of undergraduate or graduate studies with a natural or technical orientation
 • He has excellent communication skills and enjoys working in a team environment
 • Has the ability to solve problems
 • He is motivated to create a career in scientific research
 • He knows a foreign language

What tasks does a Verlab Institute intern perform?

 • He is involved in research projects
 • Participates in various internal learning and development programs
 • Participates in work on projects that are important for society

The call for applications is open until May 23, 2023. With the application, send a motivational letter and CV to This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

You can read more about us at: www.verlabinstitute.com 


Šta nudimo?

 • 1, 2 ili 3 mjeseca aktivnog rada u Naučnoistraživačkom institutu Verlab za biomedicinski inžinjering, medicinske uređaje i vještačku inteligenciju
 • Vrhunsku sredinu za napredovanje i profesionalni razvoj
 • Brojne prilike za primjenu vještina, sticanje novih znanja i učestvovanje u radu na projektima koji su od značaja za društvo
 • Jedinstveno pripravničko iskustvo koje će ti omogućiti učenje, razvoj, nova prijateljstva i neprocjenjivo profesionalno iskustvo

Kako izgleda Verlab Institute pripravnik?

 • Student je dodiplomskog ili diplomskog studija prirodno ili tehničkog usmjerenja
 • Posjeduje izvrsne vještine komunikacije s drugima i uživa u radu u timskom okruženju
 • Ima sposobnost rješavanja problema
 • Motiviran je stvarati karijeru na naučnoistraživačkom putu
 • Poznaje strani jezik

Koje zadatke izvršava Verlab Institute pripravnik?

 • Uključen je u istraživačke projekte
 • Sudjeluje u različitim internim programima učenja i razvoja
 • Učestvuje u radu na projektima koji su od značaja za društvo

Poziv za prijave je otvoren do 23.05.2023. Uz prijavu poslati motivaciono pismo i CV na This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Više o nama možete pročitati na: www.verlabinstitute.com

ABOUT US RESEARCH PUBLICATION NEWS CONTACT

Verlab Research Institute for biomedical engineering, medical devices and artificial intelligence

Ferhadija 27, 71000 Sarajevo, Bosnia and Herzegovina +387 (33) 56 95 40 info@verlabinstitute.com

Verlab Institute is certified by ISO 21001

Quality Policy

Cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue to use this site we will assume that you are happy with it